Din säkerhet är viktig för oss

PRIVACY POLICY

INTEGRITETSPOLICY

Datasekretess är oerhört viktigt för Diplomat Collection och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Diplomat Collection ägs och drivs av Hotel Diplomat AB, Stockholm Strandvägen 7C, 114 56 Stockholm, Sverige. Organisationsnummer: 556119-0751.

Läs mer om hur vi behandlar våra gästers och medlemmars personuppgifter nedan.

VISSELBLÅSARPOLICY

På Hotel Diplomat AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här.

VEM KAN RAPPORTERA?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Hotel Diplomat AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

VAD KAN RAPPORTERAS?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

HUR HANTERAS RAPPORTERINGEN?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman VICI för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

HAR DU FLER FRÅGOR?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument.